ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាម៉េរិកបានរាយការណ៍ថា


- អាម៉េរិកបានរាយការណ៍ថា ចិនកំពុងបង្ហាញពីចំហរចង់ផ្តល់ជំនួយផ្នែកយោធា និងហិរញ្ញវត្ថុដល់រុស្ស៊ី ដែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមនឹងអ៊ុយក្រែន។

# ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង