ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក Antonio Guterres បានក្រើនរំលឹក កាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក Antonio Guterres បានក្រើនរំលឹក កាលពីថ្ងៃចន្ទថា ពិភពលោកត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីការពារភាពរំជើបរំជួលនៃការអត់ឃ្លាន និងផលវិបាកប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារពិភពលោក ដែលបណ្តាលមកពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ី លើអ៊ុយក្រែន។

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង