ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ កាលពីថ្ងៃចន្ទ បាននិយាយថា


- តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ កាលពីថ្ងៃចន្ទ បាននិយាយថា ខ្លួននឹងកាត់ក្តីរឿងករណីដែលអ៊ុយក្រែនបានប្តឹងចោទប្រកាន់រុស្ស៊ី នៅថ្ងៃទី 16 ខែមីនាស្អែកនេះ។

# ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង