ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃចន្ទ ហ្វីលីពីនបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិន


- កាលពីថ្ងៃចន្ទ ហ្វីលីពីនបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិន ឲ្យពន្យល់ពីមូលហេតុនៃវត្តមាននាវាកងទ័ពជើងទឹកចិន នៅក្នុងដែនទឹកប្រជុំកោះរវាងចិន និងហ្វីលីពីន។

# ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង