ព័ត៌មានជាតិ

ក្នុងពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាន ឆ្នាំ២០២២ និងការឈានទៅរកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិអាស៊ាននាខាងមុខ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ មីនានេះ លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក ហ៊ុន ម៉ានិត អគ្គនាយក អគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ចក្រសួងការពារជាតិ


 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង