ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាម៉េរិក លោក Antony Blinken បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមចំនួន ១៨៦ លានដុល្លារ


- រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាម៉េរិក លោក Antony Blinken បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមចំនួន ១៨៦ លានដុល្លារដល់ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែន ទាំងក្នុង និងកំពុងនៅក្រៅប្រទេស ដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន។

# ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង