ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ី បានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្ម លើប្រធានាធិបតីអាម៉េរិក លោក Joe Biden និងលោកស្រី Hillary Clinton


- ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ី បានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រធានាធិបតីអាម៉េរិក លោក Joe Biden និងលោកស្រី Hillary Clinton ព្រមទាំងមន្ត្រីអាម៉េរិក ១១នាក់ផ្សេងទៀត។

# ប្រភព BBC

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង