ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាម៉េរិក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា អ្នកថតរូបរបស់សារព័ត៌មាន Fox News លោក Pierre Zakrzewski និងអ្នកកាសែតអ៊ុយក្រែន លោក Oleksandra SashaKuvshynova ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន


- សារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាម៉េរិក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា អ្នកថតរូបរបស់សារព័ត៌មាន Fox News លោក Pierre Zakrzewski និងអ្នកកាសែតអ៊ុយក្រែន លោក Oleksandra SashaKuvshynova ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន បន្ទាប់ពីរថយន្តដែលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរត្រូវបានគេបាញ់ឆេះជាផ្កាភ្លើង។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង