ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសលុបចោលលក្ខខណ្ឌ តម្រូវឱ្យអ្នកដំណើរមកពីបរទេសបង្ហាញលទ្ធផលតេស្ត PCR អវិជ្ជមាន និងលុបចោលការធ្វើតេស្តរហ័ស ពេលមកដល់ទឹកដីកម្ពុជា


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង