ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនពត៌មាន ស្តីពីការធ្វើយុទ្ធនាការអប់រំសុខភាព ដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់ និងបង្ការការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ ជាពិសេស ពពួកបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង (Omicron) នៅថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ទីតាំងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង