ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានស្វែងរកអ្នក នៅរស់រានមានជីវិត


- កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិត នៅក្នុងអគារបាក់បែក នៃរោង មហោស្រព ដែលត្រូវបានបំផ្ទុះដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ី នៅក្នុងទីក្រុង Mariupol ។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង