ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា នៅល្ងាចថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២


សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា នៅល្ងាចថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ បានបើកភ្លើងបៃតងឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចរាចរណ៍លើស្ពានអាកាស និងផ្លូវក្រោមដីចោមចៅជាបណ្ដោះអាសន្ន ក្រោយសាងសង់រួចរាល់ជាស្ថាពរ១០០ភាគរយ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង