ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យន្តហោះ Boeing 737-800 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ចិន China Eastern Airlines ដែលមានផ្ទុកមនុស្សលើយន្តហោះចំនួន 132 នាក់ បានធ្លាក់


- យន្តហោះ Boeing 737-800 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ចិន China Eastern Airlines ដែលមានផ្ទុកមនុស្សលើយន្តហោះចំនួន 132 នាក់ បានធ្លាក់នៅតំបន់ភ្នំនាភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន តាមជើងហោះហើរក្នុងស្រុកមួយកាលពីថ្ងៃចន្ទ រហូតទល់ពេលនេះមិនមានសញ្ញាបង្ហាញថាមានអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតឡើយ។

រាយការណ៍ដោយ Reuters News

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង