ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បានអំពាវនាវឱ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរក និងជួយសង្គ្រោះអ្នកដំណើរនៅលើយន្តហោះ China Eastern Airlines ដែលបានធ្លាក់


- លោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បានអំពាវនាវឱ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរក និងជួយសង្គ្រោះអ្នកដំណើរនៅលើយន្តហោះ China Eastern Airlines ដែលបានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី21 ខែមីនា បន្ទាប់ពីយន្តហោះដែលមានផ្ទុកមនុស្ស 132 នាក់នេះបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងតំបន់ភ្នំមួយ នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន។

រាយការណ៍ដោយ CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង