ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៧៣នាក់ (ករណីនាំចូល៨នាក់ និងសហគមន៍៦៥នាក់), ជាសះស្បើយ៧២នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់ទេ


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង