ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងប្រឈមមុខ នឹងដំណោះស្រាយចំនួន៣


- អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងប្រឈមមុខ នឹងដំណោះស្រាយចំនួន៣ ស្តីពីស្ថានភាពមនុស្សធម៌ ដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅៗក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន បន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ី បានសម្រេចចិត្តអំពាវនាវឱ្យមានការបោះ ឆ្នោត លើដំណោះស្រាយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់ខ្លួន ដែលទាមទារមិនឲ្យនិយាយ អំពីការវាយប្រហារលើប្រទេសជិតខាងដ៏តូចរបស់ខ្លួន។

រាយការណ៍ដោយ AP

 

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង