ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៥២នាក់ សុទ្ធសឹងជាករណីឆ្លងសហគមន៍, ជាសះស្បើយ៤៦នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់នោះទេ


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង