ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្ត្រីផ្នែកកោសល្យវិច័យនៃរដ្ឋ Pennsylvania បាននិយាយថា


- មន្ត្រីផ្នែកកោសល្យវិច័យនៃរដ្ឋ Pennsylvania បាននិយាយថា យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស 3 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នាមួយ ក្នុងចំណោមរថយន្តជាង 50 គ្រឿង និងបានបិទផ្លូវអន្តររដ្ឋមួយខ្សែ ព្រមទាំងបានបង្កឲ្យមនុស្សជាងដប់នាក់រងរបួស និងបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់កាលពីថ្ងៃចន្ទ។

រាយការណ៍ដោយ AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង