ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៣នាក់(PCR)សុទ្ធតែជាប្រភេទអូមីក្រុង


(ភ្នំពេញ)÷ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៣នាក់(PCR)សុទ្ធតែជាប្រភេទអូមីក្រុង និងសុទ្ធតែជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍,ជាសះស្បើយចំនួន ៧១នាក់ និងគ្មានករណីស្លាប់ថ្មីទេ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២នេះ។ គួរបញ្ជាក់ថា មកទល់ពេលនេះ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩សរុបចំនួន ១៣៥.៥៨៥នាក់ ,ជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១៣១.៥៩៨នាក់ និងករណីស្លាប់សរុបចំនួន៣.០៥៤នាក់។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង