ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយកប្រតិបត្តិ នៃប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ក្នុងស្រុក បាននិយាយថា រុស្ស៊ីកំពុងងាកទៅរកការផលិតមីក្រូឈីប នៅក្នុងប្រទេសចិនវិញ


- នាយកប្រតិបត្តិ នៃប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ក្នុងស្រុក បាននិយាយថា រុស្ស៊ីកំពុងងាកទៅរកការផលិតមីក្រូឈីប នៅក្នុងប្រទេសចិនវិញ ដើម្បីគេចចេញពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិច ខណៈខ្លួនកំពុងពង្រឹកប្រព័ន្ធកាតធនាគារដែលភ្ជាប់នឹងប្រព័ន្ធទូទាត់រូបិយប័ណ្ណ Mir ។

រាយការណ៍ដោយ Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង