ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី ប្រភេទអូមីក្រុងចំនួន២៧នាក់ ចំណែកអ្នកជំងឺជាសះស្បើយចំនួន៦៨នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់ទេ


ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី ប្រភេទអូមីក្រុងចំនួន២៧នាក់ ចំណែកអ្នកជំងឺជាសះស្បើយចំនួន៦៨នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់ទេ។

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩៖ សរុបចំនួន ១៣៥,៨៦១នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១៣២,៥១៧នាក់, ស្លាប់សរុបចំនួន ៣,០៥៥នាក់៕

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង