ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទីក្រុងសៀងហៃ បានរាយការណ៍ថាមានអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 ក្នុងស្រុកជិត 25,000 នាក់


- ទីក្រុងសៀងហៃ បានរាយការណ៍ថាមានអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 ក្នុងស្រុកជិត 25,000 នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ និងគ្រោងនឹងចាត់វិធានការបិទខ្ទប់ទីក្រុង ដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតរបស់ប្រទេសចិនមួយនេះ លើកលែងតែអ្នកដឹកជញ្ជូនអាហារ និងរបស់របរប៉ុណ្ណោះ។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង