ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក Emmanuel Macron នឹងប្រឈមមុខ ជាមួយគូប្រជែងស្តាំនិយម លោកស្រី Marine Le Pen


- លោក Emmanuel Macron នឹងប្រឈមមុខជាមួយគូប្រជែងស្តាំនិយម លោកស្រី Marine Le Pen នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីបារាំង នៅថ្ងៃទី 24 ខែមេសា នេះបើតាមការព្យាករណ៍ដំបូង បានប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះ។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង