ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សេតវិមានបាននិយាយថា លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នឹងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា


- សេតវិមានបាននិយាយថា លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នឹងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា លោក Narendra Modi តាមវីដេអូ Conference នៅថ្ងៃចន្ទនេះខណៈសហរដ្ឋអាម៉េរិក បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ខ្លួនមិនចង់ឃើញមានការនាំចូលថាមពលពីរុស្ស៊ី ដោយឥណ្ឌានោះទេ។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង