ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការិយាល័យប្រឆាំងទំនិញក្លែងបន្លំរបស់សហភាពអឺរ៉ុប OLAF កំពុងជំរុញឱ្យប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែង


អឺរ៉ុប ៖ ការិយាល័យប្រឆាំងទំនិញក្លែងបន្លំរបស់សហភាពអឺរ៉ុប OLAF កំពុងជំរុញឱ្យប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែង នឹងក្រុមបោកប្រាស់ ដែលលក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ក្លែងក្លាយ ខណៈសហគមន៍អឺរ៉ុប កំពុងប្រឈមមុខនឹងការពន្យារពេលផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំបង្ការ ។ ប្រភព CNA 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង