ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Remy Lamah បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា


ហ្គីណេ ៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Remy Lamah បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ថាប្រទេសហ្គីណេកំពុងតាមរកមនុស្ស ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជម្ងឺអេបូឡាហើយនឹងប្រញាប់ប្រញាល់ចាក់វ៉ាក់សាំង ជូនប្រជាជន ក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ឱ្យបានឆាប់បំផុត បន្ទាប់ពីមានមនុស្សយ៉ាងតិច ៣ នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះ ។ ប្រភព CNA 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង