ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កងកម្លាំងរុស្ស៊ី បានបើកការវាយប្រហារលើគោលដៅនានា នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែន


- កងកម្លាំងរុស្ស៊ី បានបើកការវាយប្រហារលើគោលដៅនានា នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែន ដើម្បីកម្ទេចតំបន់ការពាររបស់ប្រទេសនេះ មុនពេលការវាយប្រហារជាថ្មី នៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែន ដែលបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅពេលនេះហាក់ដូចជាឡើងកំដៅ និងតានតឹងយ៉ាងខ្លាំង។

# ប្រភព Aljazeera

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង