ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទ ថាការរារាំងដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិច ដើម្បីប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីជុំវិញការលុកលុយប្រទេសជិតខាងអ៊ុយក្រែន បានទទួលបរាជ័យ។

# ប្រភព Aljazeera

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង