ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កីឡាករបាល់ទាត់ជើងខ្លាំងព័រទុយហ្គាល់ លោក Cristiano Ronaldo និងដៃគូរបស់លោកគឺ លោកស្រី Georgina Rodriguez


- កីឡាករបាល់ទាត់ជើងខ្លាំងព័រទុយហ្គាល់ លោក Cristiano Ronaldo និងដៃគូរបស់លោកគឺ លោកស្រី Georgina Rodriguez ដែលបានប្រកាសកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនថា ពួកគេកំពុងមានកូនភ្លោះនោះ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថាកូនភ្លោះរបស់ពួកគេម្នាក់ក្នុងចំណោម ២នាក់បានស្លាប់ហើយ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង