ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាណាដាកាលពីថ្ងៃអង្គារបាននិយាយថា ខ្លួនកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មលើគោលដៅមនុស្សចំនួន 14 នាក់


- កាណាដាកាលពីថ្ងៃអង្គារបាននិយាយថា ខ្លួនកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មលើគោលដៅមនុស្សចំនួន 14 នាក់ នៅក្នុងរបបរុស្ស៊ី ក្នុងនោះរួមមានកូនស្រីពេញវ័យពីរនាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ផងដែរ នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹង ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកាណាដា។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង