ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង២៩នាក់, ជាសះស្បើយ២៦នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់ទេ


(ភ្នំពេញ)÷ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ២៩នាក់(PCR)សុទ្ធតែជាប្រភេទអូមីក្រុង,ករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ចំនួន ២២នាក់,ជាសះស្បើយចំនួន ២៦នាក់ និងគ្មានករណីស្លាប់ថ្មីទេ នៅថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ។ គួរបញ្ជាក់ថា មកទល់ពេលនេះ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ១៣៦,១៤៦នាក់ ,ជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១៣២,៨៥១នាក់ និងករណីស្លាប់សរុបចំនួន ៣,០៥៦នាក់។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង