ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន លោក Volodymyr Zelenskyy បានបញ្ជាក់ថា


- ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន លោក Volodymyr Zelenskyy បានបញ្ជាក់ថា រុស្ស៊ីបានគ្រប់គ្រងទឹកដីភាគច្រើន ក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែ Mariupol ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅតែមាននៅទីនោះ។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង