ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប៉ូលិស​កុប្បកម្ម​បាន​ចាប់ខ្លួន និង​បាញ់​ឧស្ម័ន​បង្ហូរ​ទឹកភ្នែក​លើ​បាតុករ​ នៅ​កណ្តាល​ក្រុងប៉ារីស​


- ប៉ូលិស​កុប្បកម្ម​បាន​ចាប់ខ្លួន និង​បាញ់​ឧស្ម័ន​បង្ហូរ​ទឹកភ្នែក​លើ​បាតុករ​ នៅ​កណ្តាល​ក្រុងប៉ារីស​ ដែល​បានធ្វើការតវ៉ា​បន្ទាប់ពី​ប្រធានាធិបតី Emmanuel Macron បាន​ជាប់ឆ្នោត​ជាថ្មី​កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យ​។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង