ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រុស្ស៊ី​បាន​ព្រមាន​អង់គ្លេស​ កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ថា


- រុស្ស៊ី​បាន​ព្រមាន​អង់គ្លេស​ កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ថា ប្រសិនបើ​ខ្លួន​បន្ត​ញុះញង់​ឲ្យ​អ៊ុយក្រែន​ វាយប្រហារ​មកលើ​គោលដៅ​ ក្នុង​ប្រទេស​រុស្ស៊ី នោះ​រុស្ស៊ីនឹងមាន​ "ការឆ្លើយតប​ចំពោះការបង្កហេតុនេះភ្លាមៗ"។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង