ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អគ្គមេធាវីលោក William Barr បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ ជាមួយសារព័ត៌មាន AP


- ស.រ.អា៖ អគ្គមេធាវីលោក William Barr បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ ជាមួយសារព័ត៌មាន AP ដែលបានចេញផ្សាយ កាលពីថ្ងៃអង្គារថា នាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌មិនបានរកឃើញភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីការចោទប្រកាន់ថា មានការក្លែងបន្លំសន្លឹកឆ្នោត ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី កាលពីខែមុននោះទេ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង