ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ៊ុយក្រែន បាននិយាយថា អឺរ៉ុប គួរតែបញ្ឈប់ការពឹងផ្អែកលើរុស្ស៊ី


- អ៊ុយក្រែន បាននិយាយថា អឺរ៉ុប គួរតែបញ្ឈប់ការពឹងផ្អែកលើរុស្ស៊ី ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតទៅទៀត បន្ទាប់ពីក្រុងម៉ូស្គូបានផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នទៅប៊ុលហ្គារី និងប៉ូឡូញ ដែលមិនបានបង់ប្រាក់ជារូបិយបណ្ណរុស្ស៊ី។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង