ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចិនបានថ្កោលទោសអូស្ត្រាលី ចំពោះការប្រឆាំង នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខរបស់ខ្លួន


- ចិនបានថ្កោលទោសអូស្ត្រាលី ចំពោះការប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខរបស់ខ្លួន ជាមួយប្រទេសកោះ Solomon ដោយហៅវាថាជាការរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ពូកអាណានិគមនិយម ហើយថាក្រុងកង់បេរ៉ាមិនមានសិទ្ធិដាក់ខ្សែបន្ទាត់ក្រហមណាមួយឡើយ។

# ប្រភព SCMP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង