ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អតីតប្រធានាធិបតីអាម៉េរិក លោក Donald Trump កំពុងព្យាយាមបង្ហាញពីអំណាចរបស់លោក


- អតីតប្រធានាធិបតីអាម៉េរិក លោក Donald Trump កំពុងព្យាយាមបង្ហាញពីអំណាចរបស់លោក លើឆាកគណបក្សសាធារណៈរដ្ឋ ក្នុងចំណោមបេក្ខជនគូរប្រជែងប្រមាណ 150 នាក់ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្តាលអាណត្តិ នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខ ដើម្បីកំណត់សំឡេងក្នុងសភា សម្រាប់ឆ្នាំ2023 និង 2024 ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង