ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសដាណឺម៉ាក និងស៊ុយអែត កំពុងកោះប្រជុំឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ី ប្រចាំនៅប្រទេសរបស់ពួកគេភ្លាមៗ


- ប្រទេសដាណឺម៉ាក និងស៊ុយអែត កំពុងកោះប្រជុំឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ី ប្រចាំនៅប្រទេសរបស់ពួកគេភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីយន្តហោះចារកម្មរុស្ស៊ី បានរំលោភដែនអាកាសរបស់ពួកគេ។

# ប្រភព Aljazeera

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង