ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាជ្ញាធរក្នុងតំបន់បាននិយាយ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា


- អាជ្ញាធរក្នុងតំបន់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ថាប៉ូលិសបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស ៩ នាក់ជុំវិញការដួលរលំអគារលំ នៅដ្ឋានដែលសាងសង់ដោយខ្លួនឯងមួយ នៅក្នុងទីក្រុង Changsha ខេត្ត Hunan នាភាគកណ្តាលប្រទេសចិន។

# ប្រភព CGTN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង