ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីលង្កា បានលាលែងពីដំណែងកាលពីថ្ងៃចន្ទ


- នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីលង្កា បានលាលែងពីដំណែងកាលពីថ្ងៃចន្ទ ដើម្បីបើកច្រកផ្លូវសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរួបរួមមួយ ដែលកំពុងព្យាយាមស្វែងរកផ្លូវចេញ ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេស ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតវ៉ា បាននិយាយថា ពួកគេក៏ចង់ឱ្យបងប្រុសរបស់លោក នាយករដ្ឋមន្ត្រីឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតី។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង