ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះកម្ពុជាគ្មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នោះទេ ៣ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយដែលគ្មានអ្នកឆ្លងថ្មី ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ២នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង