ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ជ័យជម្នះយ៉ាងភ្លូកទឹកភ្លូកដីរបស់លោក Ferdinand Marcos Jr. នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃចន្ទ


- ជ័យជម្នះយ៉ាងភ្លូកទឹកភ្លូកដីរបស់លោក Ferdinand Marcos Jr. នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃចន្ទ ត្រូវបានអ្នកវិភាគធ្វើការកំណត់ឡើងវិញពីទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះ ជាមួយប្រទេសចិន និងសហរដ្ឋអាម៉េរិក ខណៈប្រធានាធិបតីថ្មីរូបនេះមានពំនោរទៅរកទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ ជាមួយក្រុងប៉េកាំង។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង