ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កងទ័ព​អ៊ុយក្រែន ដែលកាន់កាប់​បន្ទាយ​ដ៏រឹងមាំ​ចុងក្រោយ​ក្នុង​កំពង់ផែ Mariupol ដែល​ត្រូវរុស្ស៊ីឡោមព័ទ្ធ​បានចាប់​ផ្តើមភៀសខ្លួន​ចេញ


- កងទ័ព​អ៊ុយក្រែន ដែលកាន់កាប់​បន្ទាយ​ដ៏រឹងមាំ​ចុងក្រោយ​ក្នុង​កំពង់ផែ Mariupol ដែល​ត្រូវរុស្ស៊ីឡោមព័ទ្ធ​បានចាប់​ផ្តើមភៀសខ្លួន​ចេញ កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ ដែលនេះហាក់​ដូច​ជាការ​ប្រគល់​ទីក្រុង​នេះទៅ​ឲ្យ​រុស្ស៊ី​ បន្ទាប់​ពី​រុស្ស៊ីបានទម្លាក់​គ្រាប់បែក​អស់ពេលជាច្រើន​ខែ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង