ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាល្លឺម៉ង់ មនុស្ស ០៥នាក់ ក្នុងនោះមានទាំងទារកអាយុ ០៩ខែម្នាក់បានស្លាប់


- អាល្លឺម៉ង់៖ មនុស្ស ០៥នាក់ ក្នុងនោះមានទាំងទារកអាយុ ៩ ខែម្នាក់បានស្លាប់ និងរងរបួសប្រមាណ ១៥ នាក់កាលពីថ្ងៃ អង្គារខណៈរថយន្តមួយគ្រឿង បានបើកក្នុងល្បឿនដ៏លឿនបុកចូលលើផ្លូវអ្នកថ្មើរជើង នៅភាគខាងលិចទីក្រុង Trier ប្រទេស អាល្លឺម៉ង់ ជាបទឧក្រិដ្ឋមួយ ដែលក្រុមអាជ្ញាធរបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថា អាចជាទង្វើចេតនាមួយ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង