ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទូរទស្សន៍រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ បានរាយការណ៍ថា មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួន គឺលោក អាយ៉ាប៉ូឡាឡា អាលីខាមេនី បាន និយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា


អ៊ីរ៉ង់ ៖ ទូរទស្សន៍រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ បានរាយការណ៍ថាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួន គឺលោក អាយ៉ាប៉ូឡាឡា អាលីខាមេនី បាន និយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា អ៊ីរ៉ង់អាចនឹងចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ានីញ៉ូមរហូតដល់ ៦០ ភាគរយ ប្រសិនបើប្រទេសនេះត្រូវការ ហើយមិនចុះញ៉មនឹងសម្ពាធរបស់អាមេរិក ដែលបានដាក់មកលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនឡើយ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង