ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាម៉េរិក លោក Lloyd Austin ប្រកាសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសម្ព័ន្ធមិត្ត កាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាម៉េរិក លោក Lloyd Austin ប្រកាសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសម្ព័ន្ធមិត្ត កាលពីថ្ងៃចន្ទថា ប្រទេសប្រមាណ 20 បានផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយសន្តិសុខថ្មីដល់អ៊ុយក្រែន ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការ ឈ្លានពានរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ី។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង