ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលី លោក Mario Draghi កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍


បានពិភាក្សាគ្នា អំពីវិធីជួយសម្រាលវិបត្តិស្បៀងអាហារអន្តរជាតិ ដោយវិមានក្រឹមឡាំងបាននិយាយថា វាអាចធ្វើទៅបាន លុះត្រាតែលោកខាងលិចដកទណ្ឌកម្មចេញជាមុនសិន។

# ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង