ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចិន និងរុស្ស៊ី បានប្រើសិទ្ធិវេតូលើការដឹកនាំរបស់អាមេរិក


ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ លើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ជុំវិញការសាកល្បងបាញ់មីស៊ីលផ្លោងជាថ្មី ដោយបានបំបែកខ្លួនចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ជាសាធារណៈលើកដំបូង ចាប់តាំងពីអង្គការនេះបានចាប់ផ្តើមដាក់ទណ្ឌកម្ម លើទីក្រុងព្យុងយ៉ាងក្នុងឆ្នាំ ២០០៦។

# ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង