ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឹង ដើម្បីអបអរសាទរខួបទី៤៥ ទិវានៃការចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅផ្តួលរលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៧៧ - ២០មិថុនា ឆ្នាំ២០២២


អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា (ទទក) បានរៀបចំកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងសម័យ-បុរាណ ពានរង្វាន់ «អរគុណសន្តិភាព» ម្ចាស់ជ័យលាភីទទួលបាន ៤៥ លានរៀល ។ ទាក់ទងតាម Telegram 098 390 893

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង